Müdür Yardımcıları

                                                                                                                                

Doç. Dr. Deniz TAŞTEMİR KORKMAZ                                      Öğr. Gör. Ruken ÜNLÜ

Tel. (416) 2233800/4154                                                              Tel. (416)2233800/4153

e-mail. dtastemir@adiyaman.edu.tr                                             e-mail. runlu@adiyaman.edu.tr