Yüksekokul Kurulu

Müdür : Prof.Dr. Mehmet Kaya ÖZER

Müdür Yrd. : Doç. Dr. Deniz TAŞTEMİR KORKMAZ

Müdür Yrd. : Öğr. Gör. Ruken ÜNLÜ

Üye : Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nilay GÜVENÇ

Üye : Öğr. Gör. Mediha AKSU GÜRBÜZ

Raportör : H. Sinan TEMEL