Müzede Drama

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi programı 1. sınıf öğrencileri "Çocuk ve Drama" dersi kapsamında, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde yer alan "Adıyaman Evi Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi"nde, Öğretim Görevlisi Dr. Işık Tümay ALPER tarafından planlanan "Müzede Drama" konulu atölyeye katıldılar.

Öğretim Görevlisi Dr. Işık Tümay ALPER "Müzede Drama" konulu atölyenin önemi konusunda şunları belirtti: "Müzeler birçok disiplinden öğenin, unsurun, nesnenin, durumun yer aldığı, bilgi açısından zengin mekanlardır. Ancak ziyaretçilerin pasif bir izleyiş ile bu zenginliği ortaya çıkarmaları sınırlı kalmaktadır. Bu noktada müzelerdeki bu zenginliği ortaya çıkaracak, pasif izleyişi aktif katılıma dönüştürecek etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan drama: bilginin yaşamsal forma dönüştürülmesini sağlayan, katılımcıların bilgiyi deneyimleriyle harmanladıkları ve eylemsel formda ürüne dönüştürdükleri özel bir disiplin ve aynı zamanda öğretim yöntemidir. Dolayısıyla "Müzede Drama" adlı atölye ile "Adıyaman Evi Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi"ndeki Adıyaman’ın tarihini yansıtan öğeler, unsurlar, durumlar, nesneler öğrencilerin aktif katılımıyla hayat bulmuştur. Böylelikle bu müzenin sunduklarının öğrenciler tarafından kalıcı öğrenme seviyesinde kazanıldığı düşünülmektedir. Ayrıca bu ders ile geleceğin öğretmen adaylarının mesleki alt yapılarına, müzeleri aktif kullanma bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır."

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.